KÄVLINGE PBK

Vi spelar bowling och har trevligt tillsammans

Träningen startar igen den 4 augusti kl. 10:45 

Protokollsutdrag från Kävlinge PBK,s Årsmöte  5/5 2017. 

Ordf. föredrog och klubbade valberedningens förslag till styrelse på alla poster.

 • Ordförande Lars-Åke Kvant 1 år kvar  
 • V. Ordförande Eve Johansson Omval 1 år 
 • Kassör Elsa Eriksson Nyval 2 år
 • Sekreterare Lennart Hansson Nyval 2 år
 • Suppleanter Britt Marie Jessen – Britt Marie Stark Omval 1 år
 • Revisor Johnny Hansson Omval 1 år
 • Revisorssuppleant Krister Andersson Omval 1 år
 • UK Kerstin & Jan Walther Omval 1 år
 • Matchstatistik Lennart Hansson Omval 1 år
 • Repr. Malmöserien Lars-Åke Kvant - Lennart Hansson Omval 1 år
 • Festkommitté Kent Leion – Eve Johansson Omval 1 år
 • Valberedning Anita Holmström Omval 1 år
 • Valberdning Ingvar Holmström Nyval 1 år

Ordf. delade ut priser för vårens vunna månadstävlingar. 

 • Februari         Claes Johnsson                   801 poäng
 • Mars             Jan-Erik Karlsson                 814 poäng, med hcp
 • April              Ingvar Holmström                745 poäng
 • Klubbmäst.     Krister Andersson                730 poäng

Avslutning Ordf. tackar för visat intresse och önskar en trevlig sommar också träffas vi igen första fredagen i augusti när träningen börjar den 4/8. Mötet avslutades med landgång, kaffe och kaka.  

 Närvarande 26 Medlemmar

Copyright 2016 Kävlinge PBK * Design Jan Karlsson